Holland Paling is trots lid van Stichting DUPAN

Het leefgebied van de paling is in Nederland en Europa afgenomen door meer kunstmatige barrières (zoals sluizen en gemalen), minder aanwezige voedingstoffen en meer natuurlijke vijanden (zoals aalscholvers). Hierdoor neemt de aalstand af. Stichting DUPAN wil daar verandering in brengen. Holland Paling steunt de stichting in deze strijd en is dan ook trots lid.

Stichting DUPAN op onze paling

Wij houden bijzonder veel van paling! Daarom zorgen we dat onze producten helpen om de doelen van Stichting DUPAN te realiseren. Houdt u ook zo veel van paling, en wilt u ook uw steentje bijdragen aan het duurzame herstel van aal? Koop dan onze gerookte paling met de herkenbare blauwe sticker van Duurzaam Paling Fonds.

Er gaat van elke verpakking met een blauwe sticker een vast bedrag naar het Duurzaam Paling Fonds. Zo kunt u niet alleen genieten van de onmiskenbare smaak van de gerookte paling van Holland Paling, maar helpt u ook mee aan het behoud van deze bijzondere dieren.

Partijen verbonden met Stichting DUPAN

De achtergrond van Stichting DUPAN is dat meerdere partijen bij elkaar zijn gekomen om als sector de problemen gezamenlijk op te lossen. Wij zijn bij de gehele sector betrokken, van vangst tot verkoop, en steunen via Stichting DUPAN ook de Sustainable Eel Group en vereniging NeVePaling.